HORIZONT a AL spol. s r.o.

Kálmána Mikszátha 28
929 01 Dunajská Streda
(adresa prevádzkarne: 93012 Ohrady 306)
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave,
Odd.: Sro, Vložka číslo 10204/T
Konatelia: Ladislav Kostra, Jozef Orbán

IČO 36220027, DIČ 2020195969, IČ DPH SK2020195969

Kontakt:
Ladislav Kostra
tel. 0905 603 183
fax: 031 / 551 52 89
e-mail: zontaal@stonline.sk