MIESTNE INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Miestny informačný systém
Návrh riešenia miestneho informačného systému mesta, obce formou tabuľkových zostáv osadených na stĺpikoch na dôležitých uzlových bodoch mesta, obce

Jednoduchá dokumentácia
Spracovanie jednoduchej dokumentácie pre zriadenie miestneho informačného systému

Vyhotovenie, dodávka a montáž
Výroba tabuliek pre miestny informačný systém podľa jednoduchej dokumentácie, dodávka, montáž a osadenie tabuliek v teréne