SPOMAĽOVACIE PRAHY A ZRKADLÁ

Spomaľovacie prahy
Dodávka a montáž spomaľovacích prahov a príslušných trvalých zvislých dopravných značiek podľa miestnych podmienok

Jednoduchá dokumentácia
Spracovanie jednoduchej dokumentácie pre osadenie spomaľovacích prahov a použitie trvalého zvislého dopravného značenia,
pomoc pri povoľovacom konaní

Zrkadlá
Určenie potreby, miesta, dodávka a osadenie dopravných zrkadiel podľa požiadaviek odberateľa a miestnych podmienok,
pomoc pri povoľovacom konaní