REFERENCIE

Benzinol, a.s.
obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia
na vyše 200 čerpacích staniciach

Slovenská správa ciest
dodávky dopravných značiek pre správy ciest Dunajská Streda, Galanta, Komárno

DUNSTAV, a.s.
subdodávky dopravného značenia pri výstavbe priemyselných a obchodných objektov

EKOM PLUS, s.r.o.
subdodávky dopravného značenia pri výstavbe a údržbe ciest

Mesto Dunajská Streda
dodávky dopravného značenia pre miestne komunikácie spravované mestom miestny informačný systém

Miestne informačné systémy
pre mestá a obce Dunajská Streda, Gabčíkovo, Sládkovičovo, Hurbanovo, Veľký Meder, Okoč, Šoporňa, Abrahám