VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Vodorovné dopravné značenie
Vodorovné dopravné značenie ciest podľa
STN 01 8020 najnovšou technológiou airless
(bezvzduchového nanášania) strojom Graco
Line Lazer IV 3900

Vodorovné značenie - haly
Vodorovné značenie vnútorných komunikácií
v uzavretých objektoch, vo výrobných halách,
skladoch, na nádvoriach a podobne

Plochy, konštrukcie
Striekanie podlahových plôch a konštrukcií farbou
strojom Graco s výkonom 4,7 l/min

Farebnosť
Pri aplikácii vodorovných značení použijeme bielu, žltú,
príp. inú farbu podľa želania a potrieb odberateľa

Jednoduchá dokumentácia
Spracovanie jednoduchej dokumentácie pre povoľovacie konanie
na použitie trvalého vodorovného dopravného značenia,
pomoc pri povoľovacom konaní